Santa Bàrbara

Parròquia Santa Bàrbara, màrtir

Habitants: 3.821 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Cid i Cid, s/n
Telèfon: 977.718.094
Rector: Rev. Ferran Aspa Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners19.00h (català)20.00h (català)
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 11.15h (català) 11.15h (català)