Santa Bàrbara

Parròquia Santa Bàrbara, màrtir

Habitants: 3.821 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Cid i Cid, s/n
Telèfon: 977.718.094
Rector: Rev. Ferran Aspa Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners19.00h20.00h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius11.15h11.15h