Sant Mateu

Parròquia Sant Mateu, apòstol

Habitants: 1.954 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ San Bernardo, 3
Telèfon: 964.416.009
Rector: Rev.Joaquín Iturat Garcia

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
(convent Agustines)
19.30h19.30h
Vigilia de festa8.00h (convent)
18.30h
8.00h (convent)
18.30h
Diumenges i festius12.15h
19.30h (convent)

12.15h
19.30h (convent)