Sant Joan del Pas

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 44 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Església, s/n
Telèfon: 977.720.285
Rector: Rev. Blas Ruiz López

DiesHorari
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.00h
Diumenges i festius
X