Sant Carles de la Ràpita – Stma. Trinitat

Parròquia La Santíssima Trinitat

Habitants: 10.497 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Carles III, 36
Telèfon: 977.089.941
Rector: Rev. Carlos París Escura
Vicari: Rev. Santi Martínez Alonso

DiesHivernEstiu
Feiners
(dilluns, dimecres i divendres)

19.15 19.30h
Dissabtes i vigilia de festius19.15h18.45h
Diumenges i festius 19.15h (Castellà)20.00h (Castellà)
X