Sant Carles de la Ràpita – Stma. Trinitat

Parròquia La Santíssima Trinitat

Habitants: 10.665 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Carles III, 36
Telèfon: 977.089.941
Rector: Rev. Carlos París Escura
Vicari: Rev. Santi Martínez Alonso

DiesHivernEstiu
Feiners
(dilluns, dimecres i divendres)

19.15 19.30h
Dissabtes i vigilia de festius19.15h18.30h
Diumenges i festius 19.15h (Castellà)9.00h
20.00h (Castellà)