Roquetes

Parròquia Sant Antoni de Pàdua

Habitants: 6.336 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Consolació, 3
Telèfon: 977.501.135
Rector: Rev. Miguel Gasulla Martí

DiesHivernEstiu
Feiners19.30h20.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.30h20.00h
Diumenges i festius12.00h12.00h
20.00h
Sant Miquel – raval nova:
10.30h
Capella Mascà – Caro:
18.00h (juliol i agost)