Riba-Roja d’Ebre

Parròquia Sant Bartomeu. apòstol

Habitants: 1.131 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Església, 9
Telèfon: 977.410.132
Rector: Rev. Jordi Centelles Llop

DiesHivernEstiu
Dimecres

Divendres

19.00h

11.30h

19.00h

11.30h

Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius11.00h11.00h
X