El Raval de Cristo

Parròquia El Sagrat Cor de Jesús

Habitants: 1.951 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Pare Cirera, 4
Telèfon: 977.501.135
Rector: Rev. Miguel Gasulla Martí

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.00h10.00h