Rasquera

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 822 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Sant Joan, 5
Telèfon: 977 409 065
Rector: Rev. Juan Manuel Bajo Llauradó

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h20.00h
Diumenges i festius11.30h11.30h
X