Prat de Comte

Parròquia Sant Bartomeu, apòstol

Habitants:  164 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, 3
Telèfon:  657·449·872
Rector: Rev. Josep Maria Garcia Panisello

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.00h 17.00h
Diumenges i festius