Prat de Comte

Parròquia Sant Bartomeu, apòstol

Habitants:  186 (dades de l’INE de data 21-12-22)

Adreça: Plaça de l’Església, 3
Telèfon:
Rector: Rev. Juan José Roca Cardona

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius18.00h17.00h
Diumenges i festius
X