El Poble Nou del Delta

Parròquia Mare de Déu de la Cinta

Habitants: 191 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Jardí, 9
Telèfon: 977.700.103
Rector: Rev. Ramon Font i Peig

DiesHorari
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 10.00h