La Pobla de Massaluca

Parròquia Sant Antoni, abat

Habitants: 340 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça:  Casa Parroquial
Telèfon: vegeu Batea
Rector: Rev. Julià Escudé Casadó

DiesHivernEstiu
Feiners (dimecres)17.00h18.00h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 17.00h13.15h
X