La Pobla de Massaluca

Parròquia Sant Antoni, abat

Habitants: 354 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça:  Casa Parroquial
Telèfon: vegeu La Fatarella
Rector: Rev. David Arasa Burjalés

DiesHivernEstiu
Feiners (dimarts)17.00h (català)18.00h (català)
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 13.15h (català)13.15h (català)