El Perelló

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 3.155 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, 6
Telèfon: 
Rector: Rev. Antonio Sesé Esparducer

DiesHivernEstiu
Feiners (dilluns, dimecres i divendres)18.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.00h
Diumenges i festius12.30h11.15h