Peníscola

Parròquia Santa Maria de Peñíscola

Habitants: 8.210 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major, 4
Telèfon: 964.480.011
Rector: Rev. Ricardo Figols Sorribes

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu
(de juliol a setembre)
Feiners
Dissabtes20.00h 20.00h
Diumenges 10.00h
10.00h
X