Peníscola

Parròquia Santa Maria de Peñíscola

Habitants: 7.457 (dades de l’INE de data 31-12-14) Adreça: C/ Major, 4 Telèfon: 964.480.011 Rector: Rev. Ricardo Figols Sorribes

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu
(juliol-setembre)
Feiners9.00h20.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.00h
(octubre-març)
20.00h
(abril-juny)
20.00h
Diumenges i festius9.00h
11.00h
9.00h
11.00h
19.00h
20.00h (al Centre d’Estudis)