Paüls

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 566 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Placeta, 1
Telèfon: 977.473.103
Rector: Rev. Willy Dibala Malembo

* Objecte de canvi segons les circumstàncies

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.00h10.00h
X