Olocau del Rei

Parròquia Nostra Senyora del Pópulo

Habitants: 118 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Oscura, 2
Telèfon: 650 183 072
Rector: Rev. Gerard Reverté Escrihuela
full parrroquial informatiu

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius