Olocau del Rei

Parròquia Nostra Senyora del Pópulo

Habitants: 119 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Oscura, 2
Telèfon:  666.814.416
Rector: Rev. Matteo Bordignon

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X