Els Muntells

Parròquia Sant Llorenç, diaca i màrtir

Habitants: 460 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major,
Telèfon:977.489.398
Rector: Rev. Josep Blasco Curto

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h10.30h (castellà)
X