Morella – St. Joan

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 2.544 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Pl. Sant Joan, 1
Telèfon: 964.160.379
Rector: Rvdo. José Angel Pitarch Pitarch

Web

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius