Morella – l’Assumpció

Parròquia L’Assumpció de Maria

Habitants: 2.392 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Pl. Escoles Píes, 2
Telèfon: 964.160.379
Rector: Rev. José Angel Pitarch Pitarch

Visita el web

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X