La Mata

Parròquia Mare de Déu de les Neus

Habitants: 181 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Sant Gil, 1
Telèfon: 650 183 072
Rector: Rev. Gerard Reverté Escrihuela
full parrroquial informatiu

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius