La Mata

Parròquia Mare de Déu de les Neus

Habitants: 179 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Sant Gil, 1
Rector: Rev. Matteo Bordignon

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X