Masriudoms

Parròquia Sant Jaume, apòstol

Habitants: 128 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Cscs Parroquial
Telèfon: 977.823.040
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.45h18.45h
Diumenges i festius