Masriudoms

Parròquia Sant Jaume, apòstol

Habitants: 111 (dades de l’INE de data 15-11-2021)
Adreça: Cscs Parroquial
Telèfon: 977.823.040
Rector: Rev. Jordi Salvadó Estivill

DiesHivernEstiu )de l’1 de juny al 15 desetembre)
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.45h18.45h
Diumenges i festius