Marçà

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 593 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, 8
Telèfon: 637.030.801
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius12.30h12.30h
X