Marçà

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 611 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, 8
Telèfon: 977 178 177
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius12.30h12.30h