Llaberia

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 4 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: Vegeu Tivissa
Rector: Rev. Rubén García Molina

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.00h
Diumenges i festius
X