La Vilella Baixa

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 202 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa parroquial
Telèfon: vegeu Ascó
Rector: Rev. Emilio Vives Vives

DiesHivernEstiu
Feiners (dimecres)
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius17.00h18.00h
X