La Serra d’Almos

Parròquia Sant Domingo

Habitants: 252 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Ramon Margalef, 2
Telèfon: vegeu Tivissa
Rector: Rev Ruben García Molina

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.15h10.15h