La Salzadella

Parròquia la Purificació de Maria

Habitants: 671 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Major, 1
Telèfon: vegeu Sant Mateu
Rector: Rev.Joaquín Iturat Garcia

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Vigilia de festa19.30h19.30h
Diumenges i festius11.00h

11.00h
X