La Palma d’Ebre

Parròquia L’Assumpció de Maria

Habitants: 371 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 19
Telèfon: vegeu Ascó
Rector: Rev. Emilio Vives Vives

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius13.00h13.00h