La Bisbal de Falset

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 219 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major, 4
Telèfon: vegeu Ascó
Rector: Rev. Emilio Vives Vives

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius11:30h11:30h