La Jana

Parròquia Sant Bartomeu

Habitants: 669 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 964.497.358
Rector: Rev. Critóbal Zurita Esteller

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa19.00h (castellà)20.00h (castellà)
Diumenges i festius10.30h (castellà)

10.30h (castellà)
X