Horta de Sant Joan

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants:  1.154 (dades de l’INE de data 21-12-22)

Adreça: Plaça Església, 6
Telèfon: 
Rector: Rev. Alexis Keith Cañadas

DiesHivernEstiu
Feiners 18.00 (dimecres)19.30h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 10.30h11.00h
11.15h (juliol i agost)
convent de San Salvadordatahora
Festa de Sant Salvador18 de març12.00h
Festes d’abrildissabte després del 21 d’abril12.00h
Mare de Déu dels Àngels5 d’agost20.00h
X