Horta de Sant Joan

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants:  1.219 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Església, 6
Telèfon:  657·449·872
Rector: Rev. Josep Maria Garcia Panisello

DiesHorari
Feiners 18.30h (dl i dv)
11.30h (dc)
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 12.30h
18.30h
convent de San Salvador
18 de març – St. Salvador d’Horta
12.00h
Dissabte després del 21 d’abril – festes d’abril12.00h
5 d’agost – Mare de Déu dels Àngels20.00h