Horta de Sant Joan

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants:  1.219 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Església, 6
Telèfon:  657·449·872
Rector: Rev. Josep Maria Garcia Panisello

DiesHivernEstiu
Feiners 16.30h19.30h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 11.00h11.00h
11.15h (juliol i agost)
convent de San Salvadordatahora
Festa de Sant Salvador18 de març12.00h
Festes d’abrildissabte després del 21 d’abril12.00h
Mare de Déu dels Àngels5 d’agost20.00h