Ginestar

Parròquia Sant Martí

Habitants: 790 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Pl. Església, 1
Telèfon: Vegeu Rasquera
Rector: Rev. Juan Manuel Bajo Llauradó

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius18.00h19.00h
Diumenges i festius12.30h12.30h
X