Ginestar

Parròquia Sant Martí

Habitants: 819 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Pl. Església, 1
Telèfon: Vegeu Rasquera
Rector: Rev. Juan Manuel Bajo Llauradó
Diaca: Mn. LLorenç Callau Borràs

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius18.00h19.00h
Diumenges i festius12.30h12.30h