Gandesa

Parròquia L’Assumpció de Maria

Habitants:  3.091 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Església, 6
Telèfon: 657·449·872
Rector: Rev. Josep Maria Garcia Panisello

Dies
Feiners 18.30h (dl i dv)
11.30h (dc)
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 12.30h
18.30h