La Galera

Parròquia Sant Llorenç, diaca

Habitants: 800 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 42
Telèfon: 977.700.993
Rector: Rev. Antonio Borrás Giner

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius18.00h 18.30h
Diumenges i festius10.30h10.30h