Freginals

Parròquia Sant Bertomeu, apòstol

Habitants: 405 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Calvari, 1
Telèfon: 977.718.094
Rector: Rev. Ferran Aspa Beltrán

DiesHorari
Feiners (dimecres)19.00h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.00h