Flix

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 3.795 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Església, 2
Telèfon: 977 410 132
Rector: Rev. Jordi Centelles Llop

DiesHivernEstiu
dimmuns, dimarts, dijous i divendres19.00h19.00h-
Dissabtes i vigilia de festius20.00h20.00h
Diumenges i festius12.30h12.30h