La Fatarella

Parròquia Sant Andreu

Habitants: 1.051 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Església, 6
Telèfon: 977 413 729
Rector: Rev. David Arasa Burjalés

DiesHivernEstiu
Feiners 18.00h
Dissabtes i vigilia de festius19.30h20.30h
Diumenges i festius 10.00h10.00h