La Fatarella

Parròquia Sant Andreu

Habitants: 891 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Església, 6
Telèfon:  683.236.510
Rector: Rev. David Arasa Burjalés

DiesHivernEstiu
Feiners (divendres)17.30h
Dissabtes i vigilia de festius20.30h
Diumenges i festius 10.15h10.00h
X