Els Guiamets

Parròquia Sant Lluís

Habitants: 292 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Esglèsia
Telèfon: Vegeu Marçà
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán
Diaca: Mn. Josep Maria Folch Masdeu

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h10.30h