Els Guiamets

Parròquia Sant Lluís

Habitants: 279 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Esglèsia
Telèfon: Vegeu Marçà
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán
Diaca: Mn. Josep Maria Folch Masdeu

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.30h10.30h
X