El Masroig

Parròquia Sant Bertomeu

Habitants: 479  (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Josep Llop, 10
Telèfon: vegeu Tivissa
Rector: Rev. Ruben Garcia Molina
Diaca: Mn. Josep Mª Folch Masdeu

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius13.00h13.00h
X