El Masroig

Parròquia Sant Bertomeu

Habitants: 534 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Josep Llop, 10
Telèfon: vegeu Tivissa
Rector: Rev. Ruben Garcia Molina
Diaca: Mn. Josep Mª Folch Masdeu

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius13.00h13.00h