El Lloar

Parròquia Sant Miquel, arcàngel

Habitants: 104 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça de l’Església, 3
Telèfon:
Rector: Rev. Christian Javier Pinto Corvalán
Diaca: Mn. Josep Mª Folch Masdeu

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius19.00h19.00h
Diumenges i festius