Darmós

Parròquia Sant Miquel

Habitants: 110 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ de l’Era, 1
Telèfon: Vegeu Móra la Nova
Rector: Rev. José Antonio Omedes Cerdán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius10.00h10.00h