Coratxar

Parròquia Sant Jaume, apòstol

Habitants: 15 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: 977.713.257
Rector: Rev. Xavier Margalef Jornet

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Setmana Santa i Nadal 12.00hFestes Majors 12.30h