Colldejou

Parròquia Sant Llorenç

Habitants: 172 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: Vegeu Marçà
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius17.30h18.30h
Diumenges i festius
X