Cinctorres

Parròquia Sant Pere, apòstol

Habitants: 454 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Abadia, 2
Telèfon: 650 183 072
Rector: Rev. Gerard Reverté Escrihuela
full parrroquial informatiu

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius