Cervera del Maestre

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 644 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, s/n
Telèfon: vegeu Benicarló – Sant Pere
Rector: Rev. Joan Baptista Andrés Vellón
Vicari: Rev. Gerard Reverté Escrhuela

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa17.30h (castellà)17.30h (castellà)
Diumenges i festius