Catí

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 787 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça de l’Església, s/n
Telèfon: 964.409.007
Rector: Rev. José María Valle Martí

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius12.30h (castellà)

12.30h (castellà)