Castellfort – L’Assumpció de Maria

Parròquia l’Assumpció de Maria

Habitants: 188 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Ajuntment, s/n
Telèfon: vegeu Morella
Rector: Rev. José Ángel Pitarch Pitarch

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius

X