Caseres

Parròquia Santa Maria Magdalena

Habitants: 267 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Plaça Espanya, 1
Telèfon: 977.430.035
Rector: Rev. Julià Escudé Casadó

DiesHivernEstiu
Feiners (dimarts)17.00h19.00h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 10.30h13.00h