Caseres

Parròquia Santa Maria Magdalena

Habitants: 233 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: Plaça Espanya, 1
Telèfon: 977.430.035
Rector: Rev. Julià Escudé Casadó

DiesHivernEstiu
Feiners (dimarts)17.00h19.00h
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius 10.30h13.00h
X