Capçanes

Parròquia La Nativitat de Maria

Habitants: 411 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: Casa Parroquial
Telèfon: Vegeu Marçà
Rector: Rev. Carlos Rambla Beltrán

DiesHivernEstiu
Feiners
Dissabtes i vigilia de festius
Diumenges i festius11.30h11.30h