Canet lo Roig

Parròquia Sant Miquel

Habitants: 680 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Església, 2
Telèfon: 977.571.162
Rector: Rev. Genaro Cahaca Zarzuri

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners
Dissabtes i vigilia de festa
Diumenges i festius11.00h

11.00h
X