Campredó

Parròquia Sant Joan Baptista

Habitants: 1.255 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ E. Valls, 4-14
Telèfon: 977.597.649
Rector: Rev. Víctor Manuel Cardona Eixarch

DiesHivernEstiu
Feiners18.00h18.30h
Vigilia de festius18.30h19.30h
Diumenges i festius11.00h11.00h
X