Càlig

Parròquia Sant Llorenç, diaca

Habitants: 1.990 (dades de l’INE de data 21-12-22)
Adreça: C/ Major, 20
Telèfon: 964.492.034
Rector: Rev. Rodrigo Monfort Montañés

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

(d’octubre a març)(d’abril a setembre)
Feiners (excepte dimecres)10.00h (convent)10.00h (convent)
Dimecres17.00h (convent)18.00h (convent)
Dissabtes i vigilia de festius18.00h (convent)18.00h (convent)
Diumenges i festius11.30h (església)
18.00h (convent).
11.30h (església)
19.00h (convent)
X