Càlig

Parròquia Sant Llorenç, diaca

Habitants: 2.080 (dades de l’INE de data 31-12-14)
Adreça: C/ Major, 20
Telèfon: 964.492.034
Rector: Rev. Rodrigo Monfort Montañés

Horari de Misses

DiesHivern
Estiu

Feiners10.00h
Dissabtes i vigilia de festius18.00h
Diumenges i festius11.00h
18.00h
(octubre-març)
19.30h
(abril-setembre)